Manualer och checklistor – medarb

Checklista medarbetare
Rapportbeskrivning för checklistan

Flex manual

Inloggningsmanual

Inloggningsportalen-Time-Care-Pool-och-MultiAccess

Medarbetare manual

P Mobile manual

Timanställd manual